DREAM CAMP THCS

Tại các thành phố lớn, đô thị hóa đã ngày càng thu hẹp diện tích đất dành cho nhu cầu phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Học sinh thành phố đang rất thiểu những sân chơi bổ ích, các em ít có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên…

Xem thêm

DREAM CAMP THPT

Tại các thành phố lớn, đô thị hóa đã ngày càng thu hẹp diện tích đất dành cho nhu cầu phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Học sinh thành phố đang rất thiểu những sân chơi bổ ích, các em ít có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên…

Xem thêm
Hotline: 0867.886.911