"Nature’s beauty is a gift that cultivates appreciation and gratitude"

-Louie Schwartzberg-
 

Discovery Camp 1 ngày

Khóa "Discovery Camp" là chương trình trải nghiệm rừng xanh 1 ngày dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là với các bạn học sinh ...
XEM THÊM

Safety Camp 2 ngày 1 đêm

Khóa "Safety Camp" là chương trình trải nghiệm rừng xanh trong 2 ngày 1 đêm cho các bạn từ 7- 16 tuổi. Đến với trại ...
XEM THÊM

Biệt đội phép thuật xứ Well Camp 5 ngày 4 đêm

"Biệt đội phép thuật xứ Well" là trại Hè Vui Khỏe Quốc Tế 2020 dành cho các bạn học sinh từ 7-11 tuổi giúp các ...
XEM THÊM

Cuộc đua của Á thần Camp 5 ngày 4 đêm

"Cuộc đua của Á Thần" là trại Hè Vui Khỏe Quốc Tế 2020 dành cho các bạn học sinh từ 12-16 tuổi giúp các em ...
XEM THÊM
Hotline: 0886.119.911